Jak założyć profil kierowcy?

1491 Udostępnij znajomym Kategoria: informacje

Dla wielu młodych ludzi prawo jazdy to synonim dojrzałości i wolności, ale aby je zdobyć trzeba dopełnić wielu formalności, jeszcze przed rozpoczęciem kursu i zdaniem egzaminu. Jednym z nich jest PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę.

 

Aby założyć PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę należy odwiedzić odpowiedni do miejsca zamieszkania urząd z uprzednio wypełnionym wnioskiem (można go również uzyskać w szkole jazdy lub pobrać ze strony internetowej urzędu). Do wniosku należy również dołączyć niezbędne dokumenty:

  • orzeczenie lekarskie,
  • orzeczenie psychologiczne,
  • fotografia,
  • dwustronna kserokopia starego dokumentu prawa jazdy (jeśli było wydane),
  • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (dotyczy tylko osób bez polskiego obywatelstwa),
  • pełnomocnictwo (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat. AM, A1, B1).

 

Z wnioskiem i kompletem dokumentów należy zgłosić się do referatu praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kandydata na kierowcę (PKK) i indywidualny numer identyfikacyjny. Przydzielenie profilu trwa kilka dni – po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego można zapisać się na kurs w dowolnie wybranej szkole jazdy.

1491 Udostępnij znajomym
Komentuj na faceboku

Polecamy

Co to jest gniazdo AUX w samochodzie?

Kiedyś jedyną rozrywką w aucie było proste radio, choć to i tak było wyposażenie opcjonalne i pojawiające się głównie w autach klasy wyższej. Dziś mamy dostęp do internetu i niezliczoną ilość funkcji. Jedną z prostszych...

Zapchany filtr paliwa - objawy, przyczyny

Zapchany filtr paliwa to częsty skutek tankowania złej jakości paliwa, jak również zwykła niedbałość właściciela, który nie stosuje regularnych przeglądów. Jakie jeszcze mogą być przyczyny zapchanego filtra...

Co grozi za brak nalepki rejestracyjnej na przedniej szybie?

Wielu kierowców bagatelizuje konieczność umieszczenia na szybie specjalnej nalepki kontrolnej z numerem rejestracyjnym pojazdu. To spory błąd, gdyż brak takiego oznaczenia to gwarantowany mandat. A to dopiero początek problemó...

Wniosek o badanie techniczne pojazdu zabytkowego

Kiedyś jedyną rozrywką w aucie było proste radio, choć to i tak było wyposażenie opcjonalne i pojawiające się głównie w autach klasy wyższej. Dziś mamy dostęp do internetu i niezliczoną ilość funkcji. Jedną z prostszych...

Wniosek do konserwatora zabytków

Zapchany filtr paliwa to częsty skutek tankowania złej jakości paliwa, jak również zwykła niedbałość właściciela, który nie stosuje regularnych przeglądów. Jakie jeszcze mogą być przyczyny zapchanego filtra...

Wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych

Wielu kierowców bagatelizuje konieczność umieszczenia na szybie specjalnej nalepki kontrolnej z numerem rejestracyjnym pojazdu. To spory błąd, gdyż brak takiego oznaczenia to gwarantowany mandat. A to dopiero początek problemó...