Jak założyć profil kierowcy?

1933 Udostępnij znajomym Kategoria: informacje

Dla wielu młodych ludzi prawo jazdy to synonim dojrzałości i wolności, ale aby je zdobyć trzeba dopełnić wielu formalności, jeszcze przed rozpoczęciem kursu i zdaniem egzaminu. Jednym z nich jest PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę.

 

Aby założyć PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę należy odwiedzić odpowiedni do miejsca zamieszkania urząd z uprzednio wypełnionym wnioskiem (można go również uzyskać w szkole jazdy lub pobrać ze strony internetowej urzędu). Do wniosku należy również dołączyć niezbędne dokumenty:

  • orzeczenie lekarskie,
  • orzeczenie psychologiczne,
  • fotografia,
  • dwustronna kserokopia starego dokumentu prawa jazdy (jeśli było wydane),
  • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (dotyczy tylko osób bez polskiego obywatelstwa),
  • pełnomocnictwo (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat. AM, A1, B1).

 

Z wnioskiem i kompletem dokumentów należy zgłosić się do referatu praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kandydata na kierowcę (PKK) i indywidualny numer identyfikacyjny. Przydzielenie profilu trwa kilka dni – po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego można zapisać się na kurs w dowolnie wybranej szkole jazdy.

1933 Udostępnij znajomym
Komentuj na faceboku

Polecamy

Co to jest gniazdo AUX w samochodzie?

Kiedyś jedyną rozrywką w aucie było proste radio, choć to i tak było wyposażenie opcjonalne i pojawiające się głównie w autach klasy wyższej. Dziś mamy dostęp do internetu i niezliczoną ilość funkcji. Jedną z prostszych...

Co grozi za brak nalepki rejestracyjnej na przedniej szybie?

Wielu kierowców bagatelizuje konieczność umieszczenia na szybie specjalnej nalepki kontrolnej z numerem rejestracyjnym pojazdu. To spory błąd, gdyż brak takiego oznaczenia to gwarantowany mandat. A to dopiero początek problemó...

Zapchany filtr paliwa - objawy, przyczyny

Zapchany filtr paliwa to częsty skutek tankowania złej jakości paliwa, jak również zwykła niedbałość właściciela, który nie stosuje regularnych przeglądów. Jakie jeszcze mogą być przyczyny zapchanego filtra...

Wniosek o badanie techniczne pojazdu zabytkowego

Kiedyś jedyną rozrywką w aucie było proste radio, choć to i tak było wyposażenie opcjonalne i pojawiające się głównie w autach klasy wyższej. Dziś mamy dostęp do internetu i niezliczoną ilość funkcji. Jedną z prostszych...

Wniosek do konserwatora zabytków

Wielu kierowców bagatelizuje konieczność umieszczenia na szybie specjalnej nalepki kontrolnej z numerem rejestracyjnym pojazdu. To spory błąd, gdyż brak takiego oznaczenia to gwarantowany mandat. A to dopiero początek problemó...

Wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych

Zapchany filtr paliwa to częsty skutek tankowania złej jakości paliwa, jak również zwykła niedbałość właściciela, który nie stosuje regularnych przeglądów. Jakie jeszcze mogą być przyczyny zapchanego filtra...