Odwołanie od mandatu karnego - wzór, jak napisać, do kogo, termin

540 Udostępnij znajomym Kategoria: informacje

Wielu kierowców dostając mandat, w wyniku zdenerwowania i dużego stresu, bez większego zastanowienia składa podpis i przyjmuje grzywnę. Czy to nieodwracalne? Okazuje się, że nie, choć należy pamiętać o pewnych zasadach oraz procedurach.

 

Na czym polega odwołanie?

 

Ogólne zasady odwołania się od przyjętego, czyli prawomocnego mandatu, zostały określone w art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na § 1 art.101, w którym wskazano między innymi nieprzekraczalny termin na złożenie wniosku o uchylenie nałożonej grzywny:

 

 „Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu”.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Wiemy już, że mamy maksymalnie 7 dni na odwołanie się od przyjętego mandatu. Gdzie jednak składać taki wniosek? O tym mówi § 2 art.101 kodeksu:

 

 „Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego”.

 

 W związku z tym odwołanie od mandatu należy wysłać do wydziału karnego Sądu Rejonowego, właściwego miejscowo dla popełnionego wykroczenia. Oczywiście w uzasadnieniu należy wskazać, dlaczego naszym zdaniem popełniony czyn nie był wykroczeniem.

 

Jak spisać wniosek?

 

Nie ma konkretnego wzoru wniosku odwoławczego, dlatego należy go spisać samodzielnie uwzględniając takie punkty, jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • miejsce zamieszkania,
  • serię i numer mandatu,
  • opis całego zdarzenia i okoliczności, które wyjaśnią, dlaczego mandat powinien zostać uchylony.
540 Udostępnij znajomym
Komentuj na faceboku

Polecamy

Najbardziej niesamowite miejsca w Polsce - musisz je zobaczyć!

Cudze chwalicie, swego nie znacie - w tym jednym zdaniu jest dużo prawdy na temat stosunku Polaków do Polski. Często nasz kraj nie doceniamy, mówiąc, że w innych państwach jest ładniej, ciekawiej, bardziej atrakcyjnie. A...

Co grozi za jazdę bez ważnego przeglądu?

Na barkach kierowcy leży wiele obowiązków. Ubezpieczenie pojazdu, rejestracja oraz okresowe przeglądy. Zaniedbania, zaniechania czy też zwykłe zapominalstwo zazwyczaj wiąże się z wysokimi karami. Co grozi za brak ważnego przeglądu?  ...

Najpiękniejsze miejsca u naszych południowych sąsiadów, które warto odwiedzić

Czechy i Słowacja są bez wątpienia krajami, które koniecznie trzeba odwiedzić i bliżej poznać. Na dodatek blisko granicy z Polską, znaleźć można wiele naprawdę świetnych miejsc, idealnych na jednodniową wycieczkę. Gdzie...

Opony całoroczne – czym się charakteryzują?

Cudze chwalicie, swego nie znacie - w tym jednym zdaniu jest dużo prawdy na temat stosunku Polaków do Polski. Często nasz kraj nie doceniamy, mówiąc, że w innych państwach jest ładniej, ciekawiej, bardziej atrakcyjnie. A...

Opony letnie – czym się charakteryzują?

Na barkach kierowcy leży wiele obowiązków. Ubezpieczenie pojazdu, rejestracja oraz okresowe przeglądy. Zaniedbania, zaniechania czy też zwykłe zapominalstwo zazwyczaj wiąże się z wysokimi karami. Co grozi za brak ważnego przeglądu?  ...

Opony zimowe – czym się charakteryzują?

Czechy i Słowacja są bez wątpienia krajami, które koniecznie trzeba odwiedzić i bliżej poznać. Na dodatek blisko granicy z Polską, znaleźć można wiele naprawdę świetnych miejsc, idealnych na jednodniową wycieczkę. Gdzie...